nowaelewacja

NOWA ELEWACJA - twoim wizerunkiem w oczach innych

Charakterystyka firmy

2013.12.16

ODGRZYBIANIE ELEWACJI

Grzyby, pleśnie czy glony często pokrywają powierzchnie elewacji budynków pogarszając ich estetykę, a czasem nawet znacząco wpływając na spadek parametrów mechanicznych.
Występowania oraz wegetacja mikroorganizmów (glony, grzyby) na elewacji wiąże się przeważnie z zaistnieniem tzw. czynników sprzyjających ich rozwojowi:

  • brak bezpośredniej operacji słońca na elewacji, np. północne ściany,

  • wysoka i gęsta roślinność,

  • sąsiedztwo innych zabudowań rzucających cień,

  • oddziaływanie wody opadowej na elewacji lub odbijającej się np. od chodników, daszków i innych powierzchni płaskich,

  • zacieki z obróbek blacharskich i innych elementów montowanych na elewacji,

  • zakurzenia i zabrudzenia elewacji stanowiące podłoże i pożywkę dla rozwoju mikroorganizmów biologicznych,

  • duże stężenie zarodników w środowisku otaczającym budynki.

Intensywność występowania składników stanowiących pożywkę w lokalnym środowisku powiązana jest między innymi z urbanizacją, uprzemysłowieniem, zanieczyszczeniem powietrza itp. Z przeprowadzonych obserwacji elewacji budynków termomodernizowanych wynika, że częstsze występowanie grzybów, pleśni, glonów, czyli tzw. porażenia mikrobiologicznego, występuje szczególnie w obszarach zwiększonego zabrudzenia powierzchni zewnętrznych, w miejscach zaciekającej wody (np. z nieprawidłowo wykonanej obróbki blacharskiej), w miejscach zwiększonej penetracji wody (np. opadowej). W miejscach niezabrudzonych, chronionych przed dostępem wody (pod parapetami, balkonami) mikroorganizmy na ogół nie mają warunków do rozwoju i rzadziej występują.

Winne nie tylko środowisko

Również sami - świadomie lub nie - w znacznej mierze przyczyniamy się do wzrostu drobnoustrojów na elewacjach zamieszkiwanych budynków. Zła eksploatacja, brak okresowych inspekcji lub konserwacji elewacji oraz usuwania zanieczyszczeń staje się powodem występowania porażenia biologicznego.

Wojna z nieproszonymi lokatorami

Walka z grzybami, porostami, które pojawiły się na elewacji budynku obecnie  jest znacznie prostsza i skuteczniejsza niż przed nawet kilkoma laty. Czyszczenie elewacji powinno obejmować mycie pod ciśnieniem (usunięcie zielonych nalotów), wraz z jednoczesną sanityzacją odpowiednimi roztworami substancji biobójczych. Następnie zabezpieczenie powierzchni tynku oraz pokrycie warstwy wierzchniej ściany powłoką z farb o podwyższonej odporności na skażenie mikrobiologiczne.

Zielony nalot na elewacji oznacza, że tynk zaatakowały glony lub grzyby. Problem jest o tyle uporczywy, iż nie wystarczy usunięcie skutków. Trzeba znaleźć przyczynę, inaczej glony pojawią się znowu, szpecąc i niszcząc elewację.

Gdy elewacja budynku przybiera zielony kolor (nie na skutek malowania lub zanieczyszczeń powietrza), to znak, że trzeba szukać powodu zawilgocenia ścian zewnętrznych, gdyż jest to podstawowa przyczyna rozrostu grzybów i glonów. Czasami powodem pojawienia się glonów może być również wysoka wilgotność powietrza spowodowana bliskością drzew i zbiorników wodnych.

Najczęstszym powodem rozrostu glonów i grzybów na elewacji zewnętrznej jest zawilgocenie murów spowodowane niewłaściwie wykonaną izolacją ścian, czy brakiem odpowiedniego drenażu wokół budynku, zwłaszcza stojącego na gliniastym terenie. Problem może również powodować nieprawidłowe wykonanie tynku - zaprawa rozłożona równomiernie na całej wysokości ściany, podczas gdy na poziomie co najmniej 30 cm od linii gruntu powinien widnieć charakterystyczny uskok, tzw. cokół. Inne przyczyny zamakania elewacji to: brak uszczelnienia styków elementów blacharskich na dachu, dziurawe rynny, czy - powód mogący wydawać się absurdem, a jednak często występujący - pomalowanie elewacji zewnętrznej farbami przeznaczonymi do wnętrz, niezawierającymi środków przeciwgrzybowych

Po zlikwidowaniu przyczyn ułatwiających atakowanie elewacji przez glony, tynk trzeba dokładnie oczyścić i umyć. Można to robić ręcznie, choć znacznie lepsze efekty uzyskuje się myjką wysokociśnieniową. Po dokładnym wyschnięciu ścian należy zastosować jeden z preparatów grzybobójczych, wybrany spośród bogatej oferty rynkowej. Środek trzeba obficie nanieść na elewację aparatem natryskowym, wałkiem lub pędzlem malarskim. Gdy podłoże dobrze nasiąknie preparatem, nadal widoczne zabrudzenia można usunąć szorując energicznie twardą szczotką. W razie słabego i umiarkowanego zaglonienia wystarczy jedna warstwa środka grzybobójczego. W wypadku silnego skażenia niezbędne będzie nałożenie kolejnej warstwy preparatu.W ten sposób oczyszczoną i zabezpieczoną elewację, po całkowitym wyschnięciu środków grzybobójczych, można pokrywać farbą. W przypadku ścian zaatakowanych przez glony najbardziej polecane jest używanie farb silikonowych o zwiększonej odporności na grzyby i mikroorganizmy.