Przedsiębiorstwo Budowlane NORMA

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Budowlane NORMA istnieje od 2004 roku i specjalizuje się w wykonywaniu robót budowlanych związanych z usuwaniem skażeń mikrobiologicznych na elewacjach budynków oraz ich docieplaniu.
REMONTY BALKONÓW
ODGRZYBIANIE ELEWACJI
OCIEPLANIE
BUDYNKÓW

REMONTY BALKONÓW

NAPRAWY PŁYT BALKONOWYCH I LOGGII

"Naprawy konstrukcji balkonowych i loggii są jednym z podstawowych elementów rewitalizacji budynków mieszkalnych.

Uszkodzenia często bywają rozległe i mają wpływ na statykę konstrukcji oraz funkcjonalność obiektu." (zapożyczono treść PCI)

"Naprawy te bywają też często niedoszacowane, mimo że balkony i loggie pod względem oddziaływania czynników atmosferycznych oraz intensywności użytkowania należą do najbardziej obciążonych elementów konstrukcji budynków. Stanowią one układ połączonych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących warstw. Balkon musi być zaprojektowany i wykonany tak, aby był w stanie długotrwale wytrzymywać ekstremalne obciążenia, wynikające z: znacznych różnic temperatur (od -30 ºC do +80 ºC), oddziaływania wilgoci (opady deszczu, ciśnienie pary wodnej), działania mrozu (rozsadzające działanie lodu, cykle zamrażania i rozmrażania), zróżnicowanej rozszerzalności cieplnej poszczególnych warstw, agresywnego działania środków czyszczących itp. Aby skutecznie przeciwstawić się tym obciążeniom, balkony i loggie wymagają zastosowania specjalistycznych, kompatybilnych ze sobą materiałów, zestawionych 
w sprawdzone systemy. Prawidłowy układ warstw oraz profesjonalne materiały nie są jednak wystarczającą gwarancją sukcesu. Kolejnym, równie ważnym czynnikiem jest dotrzymywanie wymogów technologicznych przez firmę wykonawczą. Wykonawcy często nie przestrzegają podstawowych zasad, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Chodzi tu np. o odpowiednie nachylenie warstwy spadkowej, zachowanie minimalnych grubości zastosowanych materiałów, dotrzymywanie przerw technologicznych itp. 

Niezwykle częstym błędem jest też niewłaściwe wykonanie zamocowania balustrady balkonu lub loggii."
(zapożyczono treść PCI)

OCIEPLANIE

TERMOMODERNIZACJA

Latem warto pomyśleć o energooszczędnych rozwiązaniach, które lepiej przygotują nas do kolejnego sezonu zimowego. Dobrze wykonana termoizolacja nie tylko ograniczy straty ciepła, ale także wpłynie na poprawę mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń.

Obowiązek sporządzenia charakterystyki energetycznej dla wybudowanego domu oraz względy ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania rozwiązań poprawiających komfort cieplny w naszych domach. Dobrze wykonana izolacja ścian i dachu to zmniejszenie strat ciepła o ok. 25%-30%. Decydując się na termoizolację istotne jest zarówno wybranie odpowiednich materiałów, jak i właściwie wykonane docieplenie budynku. Dobry materiał izolacyjny powinien mieć mały współczynnik przewodzenia ciepła (lambda na poziomie 0,03-0,04) oraz niską paroprzepuszczalność – zapobiegającą kondensacji pary wodnej. Cechy te odnajdziemy m.in. w spienionym i sprasowanym polistyrenie nazwanym popularnie styropianem. Jest on całkowicie odporny na wilgoć - pozwala to skutecznie ocieplić dom bez zwiększonego ryzyka zawilgocenia ścian.
Nasza Firma stosuje materiały systemowe najlepszych producentów tj. CAPAROL, QuickMIX, STO itp. Nigdy nie mieszamy systemów ze sobą dając tym samym gwarację najwyższej jakości. Termoizolacja to prosty i niedrogi sposób na uczynienie domu bardziej energooszczędnym. Wybierając rozwiązania energooszczędne wpływamy nie tylko na komfort cieplny i oszczędność w eksploatacji naszego domu, ale również na podniesienie wartości samego budynku – co pozwoli nam uzyskać wyższą cenę, jeśli zdecydujemy się w przyszłości na jego sprzedaż.

ODGRZYBIANIE ELEWACJI

ALGOSANACJA


Występowanie porostów i grzybów na elewacjach budynku jest problemem powszechnie znanym. W większości przypadków wpływa głównie na estetykę ścian i nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia. Problem ten można ograniczyć stosując odpowiednie, specjalistyczne materiały elewacyjne zawierające dodatki BIOcydów.

Grzyby, pleśnie czy glony często pokrywają powierzchnie elewacji budynków pogarszając ich estetykę, a czasem nawet znacząco wpływając na spadek parametrów mechanicznych.
Występowania oraz wegetacja mikroorganizmów (glony, grzyby) na elewacji wiąże się przeważnie z zaistnieniem tzw. czynników sprzyjających ich rozwojowi:
  • brak bezpośredniej operacji słońca na elewacji, np. północne ściany,
  • wysoka i gęsta roślinność,
  • sąsiedztwo innych zabudowań rzucających cień,
  • oddziaływanie wody opadowej na elewacji lub odbijającej się np. od chodników, daszków i innych powierzchni płaskich,
  • zacieki z obróbek blacharskich i innych elementów montowanych na elewacji,
  • zakurzenia i zabrudzenia elewacji stanowiące podłoże i pożywkę dla rozwoju mikroorganizmów biologicznych,
  • duże stężenie zarodników w środowisku otaczającym budynki.
Intensywność występowania składników stanowiących pożywkę w lokalnym środowisku powiązana jest między innymi z urbanizacją, uprzemysłowieniem, zanieczyszczeniem powietrza itp. Z przeprowadzonych obserwacji elewacji budynków termomodernizowanych wynika, że częstsze występowanie grzybów, pleśni, glonów, czyli tzw. porażenia mikrobiologicznego, występuje szczególnie w obszarach zwiększonego zabrudzenia powierzchni zewnętrznych, w miejscach zaciekającej wody (np. z nieprawidłowo wykonanej obróbki blacharskiej), w miejscach zwiększonej penetracji wody (np. opadowej). W miejscach niezabrudzonych, chronionych przed dostępem wody (pod parapetami, balkonami) mikroorganizmy na ogół nie mają warunków do rozwoju i rzadziej występują.

Winne nie tylko środowisko
Również sami - świadomie lub nie - w znacznej mierze przyczyniamy się do wzrostu drobnoustrojów na elewacjach zamieszkiwanych budynków. Zła eksploatacja, brak okresowych inspekcji lub konserwacji elewacji oraz usuwania zanieczyszczeń staje się powodem występowania porażenia biologicznego.

Wojna z nieproszonymi lokatorami
Walka z grzybami, porostami, które pojawiły się na elewacji budynku obecnie  jest znacznie prostsza i skuteczniejsza niż przed nawet kilkoma laty. Czyszczenie elewacji powinno obejmować mycie pod ciśnieniem (usunięcie zielonych nalotów), wraz z jednoczesną sanityzacją odpowiednimi roztworami substancji biobójczych. Następnie zabezpieczenie powierzchni tynku oraz pokrycie warstwy wierzchniej ściany powłoką z farb o podwyższonej odporności na skażenie mikrobiologiczne.
Zielony nalot na elewacji oznacza, że tynk zaatakowały glony lub grzyby. Problem jest o tyle uporczywy, iż nie wystarczy usunięcie skutków. Trzeba znaleźć przyczynę, inaczej glony pojawią się znowu, szpecąc i niszcząc elewację.
Gdy elewacja budynku przybiera zielony kolor (nie na skutek malowania lub zanieczyszczeń powietrza), to znak, że trzeba szukać powodu zawilgocenia ścian zewnętrznych, gdyż jest to podstawowa przyczyna rozrostu grzybów i glonów. Czasami powodem pojawienia się glonów może być również wysoka wilgotność powietrza spowodowana bliskością drzew i zbiorników wodnych.
Najczęstszym powodem rozrostu glonów i grzybów na elewacji zewnętrznej jest zawilgocenie murów spowodowane niewłaściwie wykonaną izolacją ścian, czy brakiem odpowiedniego drenażu wokół budynku, zwłaszcza stojącego na gliniastym terenie. Problem może również powodować nieprawidłowe wykonanie tynku - zaprawa rozłożona równomiernie na całej wysokości ściany, podczas gdy na poziomie co najmniej 30 cm od linii gruntu powinien widnieć charakterystyczny uskok, tzw. cokół. Inne przyczyny zamakania elewacji to: brak uszczelnienia styków elementów blacharskich na dachu, dziurawe rynny, czy - powód mogący wydawać się absurdem, a jednak często występujący - pomalowanie elewacji zewnętrznej farbami przeznaczonymi do wnętrz, niezawierającymi środków przeciwgrzybowych
Po zlikwidowaniu przyczyn ułatwiających atakowanie elewacji przez glony, tynk trzeba dokładnie oczyścić i umyć. Można to robić ręcznie, choć znacznie lepsze efekty uzyskuje się myjką wysokociśnieniową. Po dokładnym wyschnięciu ścian należy zastosować jeden z preparatów grzybobójczych, wybrany spośród bogatej oferty rynkowej. Środek trzeba obficie nanieść na elewację aparatem natryskowym, wałkiem lub pędzlem malarskim. Gdy podłoże dobrze nasiąknie preparatem, nadal widoczne zabrudzenia można usunąć szorując energicznie twardą szczotką. W razie słabego i umiarkowanego zaglonienia wystarczy jedna warstwa środka grzybobójczego. W wypadku silnego skażenia niezbędne będzie nałożenie kolejnej warstwy preparatu.W ten sposób oczyszczoną i zabezpieczoną elewację, po całkowitym wyschnięciu środków grzybobójczych, można pokrywać farbą. W przypadku ścian zaatakowanych przez glony najbardziej polecane jest używanie farb silikonowych o zwiększonej odporności na grzyby i mikroorganizmy.

SPRAWDŹ TEŻ

NASZE REALIZACJE

ADRES FIRMY

Przedsiębiorstwo Budowlane NORMA
ul. Halickiego 37, 20-874 Lublin

Napisz lub zadzwoń

tel. +48 81 741 58 16
kom. +48 506 146 606
e-mail: biuro@nowaelewacja.pl

Pracujemy w dniach

poniedziałek - piątek: 8:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne